RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP

Curatele en bewind zijn beschermende maatregelen voor personen, die -al dan niet tijdelijk- niet in staat zijn hun belangen naar behoren te behartigen.
Curatele is de meest ingrijpende maatregel, die ook via de pers wordt gepubliceerd.
Bewind is minder ingrijpend en komt bijvoorbeeld goed van pas bij een dementerend persoon, zodat iemand anders de bankzaken kan doen.
Mentorschap heeft betrekking op de niet-materiele zaken. Te denken valt aan een medische ingreep ten behoeve van een familielid, die de consequenties van die medische ingreep niet kan overzien. Kwesties als euthanasie kunnen door de mentor uitdrukkelijk  niet worden geregeld.
Bij het aanvragen van beschermende maatregelen kan mr. Van Hevele u terzijde staan.

Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl, tabblad naar de rechter, doorklikken op kantonrechter en vervolgens op curatele, bewind en mentorschap.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013