RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel raakvlakken voor ondernemer en particulier.
Bestuursrecht handelt altijd over de verhouding tussen (semi-)overheid en burger of bedrijf.

Te denken valt aan:

•    vergunningen aanvragen
•    bestemmingsplan
•    uitkeringen
•    subsidies
•    milieuzaken
•    bodemverontreiniging

Om u in dit juridisch doolhof te begeleiden is de advocaat de aangewezen adviseur en procesgemachtigde.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013