RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
LINKS

Nuttige links

www.rechtsbijstand.nl o.a. voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand en ouderschapsplan
   
www.rechtspraak.nl voor adressen en contactinformatie van rechtsprekende instanties in Nederland
   
www.rijksoverheid.nl of telefoon 1400 (lokaal tarief)  voor veel van de in Nederland geldende wet- en regelgeving
   
www.advocatenorde.nl informatie over de advocatuur
   
www.juridischloket.nl gefinancierde rechtsbijstand
   
www.rechtvoorjou.nl informatie voor jongeren over recht en rechtspraak
   
www.wsnp.rvr.org informatie over schuldsaneringsregelingen
   
www.nibud.nl algemene financiële informatie voor huishoudens
   
www.via-incasso.nl  vereniging van Incasso- en procesadvocaten
   
www.nmi-mediation.nl over mediation

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013