RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle door ons kantoor aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van de voorwaarden wordt aan de cliënt bij het eerste gesprek ter hand gesteld. U kunt de tekst ook downloaden op onderstaande link.

In genoemde algemene voorwaarden is onder meer bepaald dat de aansprakelijkheid van de advocaat voor beroepsfouten wordt beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen wordt vergoed door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Nadere informatie met betrekking tot klachten en over de toepasselijke wet- en regelgeving is eveneens te vinden op www.advocatenorde.nl. Er wordt niet deelgenomen aan een externe klachtenregeling.

Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand downloaden

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013