RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
INCASSOZAKEN

Iedere onderneming heeft te maken met debiteuren die niet tijdig kunnen of willen betalen.

Mr. Van Hevele kan voor u de incasso van uw vordering ter hand nemen, is hierin gespecialiseerd, en is tevens lid van de VIA (Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten).

Indien een procedure gevoerd moet worden, is de rechtbank, sector kanton, bevoegd tot € 25.000,00 en de gewone rechtbank vanaf € 25.000,00.

Mogelijk kan het aanpassen van uw voorwaarden ook bijdragen aan het verbeteren van uw positie. Te denken valt aan het vestigen van pandrecht of het vastleggen van eigendomsvoorbehoud. Ook het opnemen van een renteclausule of een vaste vergoeding voor incassokosten, behoren tot de mogelijkheden.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013